Skapa ett digitalt verktyg för framtidens kreativa processer
Det långsiktiga målet med den digitala produkten är att ha en medskapande plattform som guidar konstnärer genom samarbete och support.​​​​​​​
I ett första steg vill vi få reda på så mycket som möjligt om användarna och prata med kunniga inom organisationen. 
Vi genomförde en kvantitativ undersökning genom en webbenkät samt kvalitativa intervjuer med potentiella användare samt experter på Kulturhuset. Vi fick då en bild av vad de största problemen och utmaningarna är i den kreativa processen. Det viktigaste för merparten, som vi fick fram i våra undersökningar, är nätverkande och samarbete med andra
Då detta är ett stort projekt fokuserar vi denna sprint till en del i det stora projektet, närmare bestämt det vi anser vara den del som är mest behjälplig av en digital lösning. Vilket är "Samarbete över genre-gränser" med fokus på frågan hur vi kan motivera deltagare att hjälpa varandra. Vi tror att man genom samarbete med andra verksamhetsområden än det man är verksam inom kan nå en högre innovationshöjd. Denna tro grundar sig i samtal med "experter" från kulturhuset samt referenser till 
Målgruppen definierades till nyfikna kreatörer med konstnärliga ambitioner som vill dela med sig i med- och motgång för sin egen och andras framgång. Deras behov som vi fokuserade på var att bli inspirerade och utöka sitt nätverk.
Skissdelen innehåller flera olika kreativa övningar för att ta processen framåt. 
De två hypoteserna som det skissades kring var "Hur kan en digital tjänst utformas så att den motiverar kreatörer att samarbeta med varandra?" som del två skissade vi på "Hur kan en digital tjänst utformas så att den motiverar kreatörer att slutföra sin projekt genom att uppnå delmål?" 
Vi genomförde också en designstudio där vi fick hjälp av 5 människor utifrån för att få in blandade tankar som inte är formade av vår research.
Dagliga avstämningar med Kulturhuset säkerställde att projektet stämde överens med Kulturhusets förväntningar. De va särskilt involverade under dagen för beslut om vilka idéer som skulle arbetas vidare med. 
En idé som gick vidare till nästa steg var "utmaningsgeneratorn" en funktion som genererar en utmaning för två deltagare som inte känner varandra sedan tidigare.  
Den andra idén som arbetades vidare med var projektcoachen, en funktion där deltagaren kan få kontroll över sin process och förenkla för kulturhuset att bistå med hjälp i rätt tid. 
Skulle du använda tjänsten?
Vi började med enkla prototyper/wireframes för att testa koncepten och sedan justera dem efter användningstester. Frågor som vi undersökte var om det funktionerna var intressanta, skulle du använda tjänsten, vill de publicera sina resultat och i så fall hur. 
Många svar var positiva och en kommentar va "Challenge kommer vara en del av min personliga utveckling" "Spännande att få möjlighet att samarbeta med någon man inte känner" 
Därefter utvecklades mer avancerade prototyper som testades vidare. 
Formen växer fram med en tydlig koppling till Kulturhusets fysiska plats i en lekfull framtoning.
Projektet pågick under två veckor. Det resulterade i ett gediget researcharbete och mynnade ut i två prototyper. En klickbar figma-prototyp samt en prototyp i protopie som du ser lite längre ner. 

Avfilmning av Protopie-prototyp

Vill du testa protopie-prototypen eller veta mer om projektet hör av dig till mig på jonatan@svennered.se
Back to Top