Skapa en starkare digital kulturupplevelse inom teater och/eller musik.
Vi avgränsade och formade frågeställningen 
"Vad skapar magi på en livekonsert?"

Mix av metoder för att först ringa in problemområdet. Därefter förstå den djupare problematiken.
För att få en förståelse för målgruppen och vad som är viktigt för dem mixade vi metoder, kvantitativ webenkät för att ringa in problemet och sedan kvalitativa intervjuer för att förstå den djupare problematiken. 
Kvantitativ webenkät med ca 50 svar 
3 Kvalitativa djupintervjuer / 8 Kvalitativa intervjuer på stan  
3 områden som är viktigast för live-upplevelsen 
· Uppleva med andra  
· Närhet till artisten 
· Oväntade händelser​​​​​​​​​​​​​​ 
Förloppet kring en livekonsert och en digital livekonsert skiljer sig på flera punkter, dock är skillnaden som störst under konserttillfället, därför fokuseras det vidare arbetet kring den delen. 
Kundresan kompletteras med en effektkarta för att sammanställa vilka behov som är viktigast att tillgodose initialt. Beslutet landar på kategorin "Uppleva med andra" då det verkar vara där vi kan hitta störst effekt.
Denna fasen består av olika metoder för att få fram och forma innovationer. 
Först en Design-studio workshop för att innovera fritt utefter hypotesen researchen har lett fram till, detta med hjälp av flera olika kreativa hjärnor som samlas och får skissa och kreera. 
4 olika koncept tar form och testas, bäst resultat får Friend finder.
Friend finder innebär en applikation där användaren kan interagera med sina vänner samtidigt som de tittar på ett live-event. Efter att testat idén och stämt av vart vi kan hitta störst effekt till lägst kostnad så beslutade vi att fortsätta med det spåret.
Wireframe – LOFI-prototyp – HIFI-prototyp 
För att snabbt komma framåt i processen och inte hamna snett i processen tog vi fram enkla wireframes för att testa på användare. Dessa gav oss flera insikter, bland annat att för många funktioner gör upplevelsen rörig och svår att förstå, utveckla den viktigaste och gör den riktigt bra för att sedan eventuellt gå vidare med fler. Vidare förfinas prototypen efter hur testerna går. Från wireframes vidare till något finare LOFI-prototyper därefter till brandade interaktiva HIFI-prototyper. Prototyperna är framtagna i Figma och Protopie, se nedan för exempel.
Justeringar efter användningstest
Användningstesterna ledde fram till många olika findings och små justeringar i prototypen. Applikationen har många olika funktioner, en av dem är olika grupprum som användaren kan hoppa mellan för att prata med olika grupper av människor. Denna har arbetats om flera gånger och förtydligats, bland annat har knappen blivit tydligare och ett förtydligande i flödet med välkomst text.
Chat  >  Shout
Kommunikation med vänner är en viktig funktion som krävde lite extra fokus. Då en chat kommer med flera förutfattade tankar om hur den fungerar, exempelvis "hur hittar man tidigare meddelanden?" "Vad händer om jag skriver ett långt meddelande?" 
Dessa frågor fick oss att gå tillbaka till att se på hur en verklig liveupplevelse fungerar och försöka överföra den typen av kommunikation till en digital motsvarighet. Således ändrade vi funktionen från chat till shout med begränsat antal tecken och att meddelandet endast syns i några sekunder innan det försvinner. 

Avfilmning av protopie-prototyp

Vill du testa prototypen eller veta mer om projektet hör av dig till mig på jonatan@svennered.se
Back to Top